Bạn đã đặt mật khẩu đúng cách chưa?

Xin chào các bạn, hãy giúp Hana hoàn thành bài thi thăng cấp sau đây nhé 🙂
[os-widget path=”/chonghack/b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BA%B7t-m%E1%BA%ADt-kh%E1%BA%A9u-%C4%91%C3%BAng-c%C3%A1ch-ch%C6%B0a” of=”chonghack” comments=”false”]